Læsehuler

Læsehuler – de små rum med ro og fred til fordybelse og koncentration – og ikke mindst til leg…

…dér hvor eleven kan være sig selv, eller bare i fred med sin skolekammerat, uden at blive forstyrret af de andre eller al for meget udefra kommende støj og larm. Et fredeligt, lidt privat sted, hvor opgaven kan løses, lidt lektier kan laves, eller dér hvor man kan snakke i fred med en ven…

Læserhuler findes i mange forskellige formater og designs – se mere hér på siden, eller hør mere hos vores skolekonsulenter.

WordPress Cookie-meddelelse fra Real Cookie Banner