Miljøpolitik

Cirkulær økonomi og genbrug er centrale elementer i den bæredygtige transformation af vores samfund. Hos Møbel-Gruppen tager vi det, at være en ansvarlig del af løsningen alvorligt. Vi gør hver dag et stort stykke arbejde for at værne om vores miljø og dermed passe på de dyrebare ressourcer vi har, og som vi gerne vil kunne give videre til fremtidige generationer.

Affalds- og genbrugsmaterialer:
Vi stræber efter at skabe transparens i vores værdikæder, da vi mener at første skridt i omstillingen er viden. Vi deler derfor glædeligt ud af vores underleverandørers miljøcertificeringer, som indeholder alt fra cradle-to-cradle til ISO-standarder 14001 mm.

Gennem de seneste år har Møbel-Gruppen bidraget aktivt ved at videreformidle kravet om CO2-neutrale materialer til vores leverandører. På baggrund af dette, er vi stolte af at se hvordan flere og flere af de produkter der indgår i Møbel-Gruppens sortiment, nu fremstilles mere bæredygtigt og med brug af genbrugte materialer, som f.eks. fiskegarn der er opsamlet i verdenshavene, eller bark fra træindustrien. Dette betyder produkter der er fremstillet mere CO2-venligt, og dermed bidrager som en del af løsningen på vores stadigt stigende forbrug.

Et eksempel er smukke designlamper der er fremstillet af brugt papemballage, og som i øvrigt er fremstillet på værksteder der beskæftiger socialt udsatte medborgere, og dermed er medvirkende til at give disse mennesker en mere meningsfyldt tilværelse. Et andet eksempel er lydabsorbenter og flytbare rumdelere, der er fremstillet af genbrugt affaldsplast.

Bortskaffelse, recirkulering eller donation:
Vi tager gerne brugte møbler retur fra vores kunder, så vi kan finde et nyt sted hvor produktet kan leve videre. Når møblerne/produkterne stadigt er funktionsduelige når de udskiftes, benytter vi vores store kontaktflade og gør en indsats for at donere møbler/produkter til klubber, foreninger og institutioner m.fl., der kan finde anvendelse for dem i mange år fremover. Dermed forlænges levetiden og den samlede CO2-belastning sænkes.

Hvis det skulle ske, at møblerne er i for dårlig stand til at kunne gives videre eller sælges, gør vi en dyd ud af at kildesortere, så de enkelte materialer recirkuleres og genanvendes. Vi er med på, at dette er den yderste  cirkel af vores cirkulære system i firmaet, men vi tager opgaven alvorligt, med viden om at materialerne i møblerne stadig kan have stor værdi for producenter fra andre brancher end møbler.

Emballagegenbrug:
Møbel-Gruppen modtager dagligt store mængder emballerede varer fra vores leverandører. Når vi pakker varer ud og klargør dem til levering/montering hos kunden, lægger vi den brugte emballage på vores lager og genanvender den i videst muligt omfang, når vi selv emballerer og sender varer ud af huset. Således minimerer vi vores eget forbrug af pap- og plastemballage, og den emballage vi ikke selv kan finde anvendelse for, bliver selvfølgeligt leveret til recirkulering/genbrug.

Daglig omtanke:
Medarbejderne og ledelsen hos Møbel-Gruppen har konstant fokus på at bidrage, i videst muligt omfang, til at passe på vores miljø og tænke i biologisk cirkulære baner, såsom cirkulær økonomi.
Når dette er sagt er kvalitet i Møbel-Gruppen stadig hjertet af vores værdier. Vi mener at vores produkter skal være bygget til at kunne bruges! Sortimentet vi tilbyder er derfor nøje udvalgt til at kunne holde over en lang periode. Ved køb af produkter der har en længere levetid, kan vi sprede CO2-aftrykket ud, og derved være et bedre miljømæssigt valg end andre “smarte bæredygtige trends”, set fra et holistisk livscyklus perspektiv.

WordPress Cookie-meddelelse fra Real Cookie Banner